Jaarverslag

“Het is fijn dat Stroomm ziet wat ik kan. En nog prettiger dat ze zien wat ik nodig heb.”

Jaarverslag

Als stichting is Stroomm verplicht een jaarverslag samen te stellen. Het bestuur doet hierin verslag van de jaarlijkse begroting en geeft aan hoe de doelen uit het Jaarplan zijn gerealiseerd.

Het jaarverslag 2022 bestaat uit drie delen:

  • Deel I: Schoolbestuur van Stroomm in 2022. In dit deel van het jaarverslag is beschreven hoe de organisatie eruit ziet en op welke manier we met elkaar samenwerken.
  • Deel II: Verantwoording van het beleid van Stroomm over 2022. In dit deel legt het College van Bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid op het gebied van onderwijs & kwaliteit, personeel & professionalisering, huisvesting & facilitaire zaken en de financiën. De vastgestelde doelen uit het strategisch beleid staan hierin centraal.
  • Deel III: Verantwoording van de financiën over 2022, waarin het bestuur verantwoording aflegt over het financiële beleid van Stroomm in 2022 en een meerjaren financiële doorkijk geeft.