Klokkenluiders-regeling

“Een fijne en veilige plek, dat bied ik de kinderen. En Stroomm mij.”

Bescherming voor klokkenluiders

Sinds 2019 is er een nieuwe Europese richtlijn die klokkenluiders beter moet beschermen. Deze richtlijn geldt sinds 17 december 2021 ook voor het onderwijs. De regeling biedt duidelijkheid over zorgvuldigheidseisen en biedt de melder bescherming tegen benadeling. Het melden van een misstand of inbreuk wordt door ons gezien als een bijdrage aan het verbeteren van het functioneren van Stroomm. Wij nemen elke melding serieus en zullen deze onderzoeken.

Ook interessant