Voor ouders

“Tuurlijk leren we kinderen rekenen, taal en lezen. Maar we leren ze op onze school vooral te ontdekken wie ze zijn.”

Voel je prettig en veilig

De ene school is de andere niet. Het openbaar onderwijs gaat niet uit van één bepaalde levensovertuiging, maar is geworteld in de maatschappelijke realiteit en diversiteit. Onze basisscholen staan open voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond. We bieden aandacht voor en ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht. We omarmen de verschillen, want juist door elkaars verschillen te accepteren, leren we beter met elkaar samenleven.

De visie van elke Stroomm-school is zichtbaar en voelbaar in het gebouw en de inrichting van de school en klassen. In het schoolgebouw ontmoeten kinderen en leerkrachten elkaar in een veilige, prettige omgeving. Er zijn voldoende buitenspeelplaatsen rondom de gebouwen waar zowel de jongste als oudste groepen zich helemaal kunnen uitleven.

Hebt je als ouder vragen of ben je benieuwd of onze scholen bij jou en je kind(eren) passen? Maak dan een afspraak om een kijkje te komen nemen. Je bent van harte welkom!

Klachtenregeling

Waar mensen werken kunnen problemen, fouten of onenigheden voorkomen. Je bent welkom bij de groepsleerkracht om klachten en/of problemen te bespreken. Heb je vragen, problemen, klachten over het onderwijs, de aanpak van de kinderen of andere schoolzaken? Dan kun je deze natuurlijk ook voorleggen aan de schooldirecteur. Hij of zij zal samen met alle betrokkenen zoeken naar een passende oplossing.

Ben je niet tevreden over de manier waarop een probleem of klacht door de schoolleiding is opgepakt? Neem dan contact op met de interne vertrouwenspersoon van de school. In het uiterste geval kun je ook een klacht indienen bij het College van Bestuur bij Stroomm. Kijk voor meer informatie over de klachtenregeling bij het tabblad Documenten.

Ook interessant