Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

De meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is een stappenplan waarin staat hoe hulpverleners kindermishandeling signaleren en melden. Het leidt de medewerker stap voor stap door het hele proces. Deze ondersteuning van onze medewerkers draagt bij aan een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

De meldcode is geldig voor alle Stroomm-scholen. Het bestuur van Stroomm wordt altijd geïnformeerd wanneer er een melding binnen de meldcode wordt gedaan.