Protocol time-out, schorsing en verwijdering

Protocol ‘time-out, schorsing en verwijdering’

Wanneer leerlingen, teamleden, ouders en anderen zich niet aan de geldende gedragsregels houden, kunnen maatregelen worden getroffen. De maatregelen naar leerlingen staan beschreven in het protocol ‘time-out, schorsing en verwijdering’.

Onze medewerkers zijn professionals en werken en handelen hiernaar. Bij overtreding van de gedragsregels spreken we medewerkers aan op hun verantwoordelijkheden in relatie tot hun taak en/of functie. Ook ouders/verzorgers, die de gedragsregels overtreden in en nabij de school, worden hierop aangesproken door ons.