Voor samenwerkings-partners

“Eindeloos vergaderen? Die tijd steken we liever in onderwijs.”

De optelsom van samen

Bij Stroomm geloven we dat een goed doordachte en slim georganiseerde samenwerking een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen, medewerkers en de organisatie als geheel. Niet voor niets hebben we in ons Koersplan het belang van Duurzame samenwerking en Eigenzinnige locaties beschreven.

“Heb jij ideeën voor onderwijsvernieuwing? Dan gaan er bij Stroomm schooldeuren voor je open!”

De Stroomm-scholen en onze onderwijsprofessionals hebben veel expertise in huis. Die expertise houden we niet voor onszelf. We delen onze kennis en vaardigheden op het gebied van pedagogiek en didactiek met elkaar en met anderen. Samen creëren we verbindingen en zoeken we steeds naar nieuwe ontmoetingen over de grenzen van de eigen scholen heen. Op die manier blijven we ons onderwijs, onze deskundigheid en onze organisatie steeds verbeteren.

Samenwerking met ouders is voor ons een vanzelfsprekendheid. Ook met de vijf gemeentes van onze schoollocaties en de samenwerkingsverbanden onderhouden we goede contacten. Dit helpt ons om het onderwijs optimaal af te stemmen op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Graag steken we energie in veelbelovende initiatieven en nieuwe, inhoudelijke samenwerkingen met externe partners, bijvoorbeeld op het gebied van kinderopvang of de Regionale Aanpak Personeel (RAP). En we onderzoeken de kansen die samenwerking met lokale ondernemers en commerciële partners biedt. Want wij zijn Stroomm: open, onderscheidend en ondernemend.