Klachtenregeling

“Wat ik heb geleerd bij Stroomm is dat je inbreng telt.”

Klachtenregeling

Zijn er problemen of klachten? Bespreek ze eerst met de groepsleerkracht. Heb je vragen, problemen, klachten over het onderwijs, de aanpak van de kinderen of andere schoolzaken? Dan kun je deze natuurlijk ook voorleggen aan de schooldirecteur. Hij of zij zal samen met alle betrokkenen zoeken naar een passende oplossing.

Ben je niet tevreden over de manier waarop een probleem of klacht door de schoolleiding is opgepakt? Neem dan contact op met de interne vertrouwenspersoon van de school. In het uiterste geval kun je ook een klacht indienen bij het College van Bestuur bij Stroomm. De klachtenregeling van Stroomm bevat te nemen stappen en mogelijkheden voor het indienen van een klacht.

Voor alle commissies en informatie over geschillen, klachten en mediation in het onderwijs willen we je graag doorverwijzen naar de website van Onderwijsgeschillen. Onderwijsgeschillen is een onafhankelijke organisatie die de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten in het onderwijs organiseert. Stroomm hanteert de klachtenregeling van Onderwijsgeschillen.