Bestuur

“Dat Stroomm het volste vertrouwen gaf aan een startend directeur is een schoolvoorbeeld van lef tonen.”

Bestuur

Stroomm gelooft in een doelmatige organisatie met korte lijnen en direct contact. Het bestuur van Stroomm bestaat uit één persoon en deze verzorgt samen met het stafbureau de dagelijkse leiding. Een Raad van Toezicht bestaande uit vijf personen heeft hierbij een toezichthoudende rol.

Binnen de 15 Stroomm-scholen zijn ruim 330 mensen werkzaam. Zij geven onderwijs aan ongeveer 3000 leerlingen. Daarnaast participeert Stroomm in het samenwerkingsverband De Meierij. Dit samenwerkingsverband is actief in alle gemeenten waarin Stroomm onderwijs verzorgt en richt zich op kinderen van 0 tot 14 jaar (en hun ouders) met extra ondersteuningsbehoefte(n).

 

Voorzitter College van Bestuur:

De heer R.J.A. (Robert-Jan) Koevoets | MSc, voorzitter College van Bestuur
E-mail: r.koevoets@stroomm.nl
Telefoon: 0418 – 66 30 24

 

Leden Raad van Toezicht:

De heer E.J. de Klippelaar: voorzitter
Mevrouw J.M. Tijhuis
De heer M.J.A. van Baast
De heer C.J.M. Duivenvoorden
De heer H.J.M. Peters