GMR

Advies van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad

Stroomm wil goed onderwijs bieden waarbij het kind centraal staat. Daarbij staan wij open voor adviezen. Elke school heeft daarom een eigen medezeggenschapsraad, vertegenwoordigd door ouders en medewerkers. De medezeggenschapsraad speelt een belangrijke rol bij het vaststellen van (onderwijs)beleid op een Stroomm-school. Voor de contactpersonen van de medezeggenschapsraden verwijzen wij je naar de websites van onze afzonderlijke scholen.

“Wat ik heb geleerd bij Stroomm is dat je inbreng telt.”

Ook op bestuursniveau is er medezeggenschap. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is nauw betrokken bij de totstandkoming van het beleid. De GMR behartigt alleen de gemeenschappelijke belangen van de Stroomm-scholen en houdt zich niet bezig met zaken rondom individuele scholen.

De GMR van Stroomm bestaat uit:

  • Een dagelijks bestuur: één vertegenwoordiger vanuit de themaraden, een onafhankelijk voorzitter en een onafhankelijk secretaris. In totaal zijn dit vier leden. De voorzitter en secretaris hebben geen stemrecht.
  • Drie themaraden: Beleid, Strategie & Onderwijs, Financiën en Personeel.
    De themaraden kennen ieder leden vanuit de oudergeleding en leden vanuit de teamgeleding. De themaraden hebben een gedelegeerde bevoegdheid namens de gehele GMR.

In totaliteit bestaat de GMR uit 22 leden. De gehele GMR komt minimaal 3 keer per jaar bijeen. Alle vergaderingen van de GMR zijn openbaar. Neem contact op met de GMR-secretaris (gmr-secretaris@stroomm.nl) voor de vergaderdata.

Ook interessant