Integriteitscode

“In de klas vraag ik wat ze willen worden. Bij Stroomm kun je zijn wie je bent.”

Richtlijnen voor gewenst gedrag

Stroomm heeft een integriteitscode opgesteld voor alle medewerkers van de Stroomm-scholen en de mensen die voor ons werken. Deze code geeft aan hoe wij met elkaar en met anderen – leerlingen, ouders, externen – om willen gaan. In de code staan de vier kernwaarden die als richtlijn gelden voor integer handelen en de interne en externe omgangsvormen: Openheid, Betrouwbaarheid, Respect en Professionaliteit. De code biedt een kader bij het interpreteren, beoordelen en afwegen van wel of niet aanvaardbaar gedrag binnen de specifieke context.

Ook interessant