Koersplan

“Elke school van Stroomm heeft een unieke identiteit en eigenheid. En toch zijn we samen Stroomm. Daar ben ik trots op!”

Koersplan 2023-2027

In ons koersplan ‘Stroomm opwaarts’ lees je meer over onze kernwaarden en welke thema’s de komende jaren centraal staan. En natuurlijk waar Stroomm voor staat en de komende jaren voor gaat.

Plan van iedereen

Het was een inspirerend proces! Medewerkers, ouders, de Raad van Toezicht, GMR en partners dachten mee tijdens onze Stroomm inspiratiecafés. Samen gingen we in gesprek, blikten we vooruit en gaven we richting aan onze koers. We danken iedereen voor de waardevolle input en zijn trots op het resultaat.

Ambities voor de komende jaren

Vijf thema’s staan de komende jaren centraal: Florerend onderwijs, Aantrekkelijk werkgeverschap, Inspirerend leiderschap, Eigenzinnige locaties en Duurzame samenwerking. Elk thema is uitgewerkt in vier ambities. Die geven aan waar we met elkaar naartoe werken: ‘Stroomm opwaarts’. Samen zijn we Stroomm: open, onderscheidend en ondernemend!