Zeer geslaagde inspiratiesessies Toekomstbestendig onderwijs

27 januari 2023

Met plezier kijken we terug op de twee bijeenkomsten met ouders van Stroomm bij obs De Koningslinde en obs De Meidoorn. Samen hebben we gesproken over de mogelijkheden om ons onderwijs anders te organiseren.
Mooie opbrengsten, goede gesprekken en volop betrokkenheid!
Samen zijn we Stroomm: Open, Onderscheidend en Ondernemend.