Jaarverslag

“Het is fijn dat Stroomm ziet wat ik kan. En nog prettiger dat ze zien wat ik nodig heb.”

Jaarverslag

Als stichting is Stroomm verplicht een jaarverslag samen te stellen. Het bestuur doet hierin verslag van de jaarlijkse begroting en geeft aan hoe de doelen uit het Jaarplan zijn gerealiseerd.

Het jaarverslag 2021 bestaat uit drie delen:

  • Het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stroomm. In dit deel staat beschreven hoe aan de invulling van het toezicht op de organisatie vorm en inhoud is gegeven.
  • Het bestuursverslag van de Voorzitter College van Bestuur van Stroomm. In dit deel legt het College van Bestuur verantwoording af over de uitvoering van het strategisch beleidsplan.
  • De verantwoording over het financiële beleid en een vooruitblik op de verwachte financiële toekomst van Stroomm.

Ook interessant