Klachten

Voor alle commissies en informatie over geschillen, klachten en mediation in het onderwijs willen we u graag doorverwijzen naar de website van Onderwijsgeschillen, voor ouder/verzorger, medewerker van de school, bestuurslid of lid van een medezeggenschapsorgaan: www.onderwijsgeschillen.nl

Onderwijsgeschillen is een onafhankelijke organisatie die de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten in het onderwijs organiseert. Stroomm hanteert de klachtenregeling van Onderwijsgeschillen.

Kwaliteit, transparantie en professionaliteit staan centraal. Alle scholen kunnen zich aansluiten bij Onderwijsgeschillen, of ze nu openbaar, protestants, katholiek of islamitisch zijn. Stichting Onderwijsgeschillen ondersteunt 25 commissies voor 8177 onderwijsinstellingen.

Ook is Stroom aangesloten bij de regionale Klachtencommissie Stichting KOMM: www.komm.nl.