Raad van toezicht? Kies ook voor de plus van Stroomm!

Stroomm heeft een bestuursstructuur met een bestuurder en een Raad van Toezicht. Een stafbureau met deskundigheid op het gebied van HR, Financiën en Bedrijfsvoering ondersteunt de Raad van Toezicht, de bestuurder en de scholen. De directeuren zijn het gezicht van de scholen. Op de scholen verzorgen circa 300 medewerkers goed onderwijs voor ongeveer 3.000 leerlingen.
Als lid van de Raad van Toezicht draag je direct bij aan de ontwikkeling van deze scholen en de educatieve reis van deze kinderen. Samen zorgen we ervoor dat onze scholen veilige, inspirerende en stimulerende leeromgevingen bieden, waarin ieder kind de kans krijgt om zijn of haar volledige potentieel te bereiken.

Samen met andere deskundige leden ontwikkel je strategisch beleid, houd je toezicht op financiën en organisatorische processen en lever je een bijdrage aan de langetermijnvisie van Stroomm. Je zet jouw expertise en ervaring in om te zorgen voor een solide fundament waarop het onderwijs binnen onze stichting kan bloeien en groeien. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. De Raad van Toezicht vergadert zes à acht keer per jaar. En overlegt één keer per jaar met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor vier jaar, met een mogelijkheid van een tweede termijn.

Stroomm (Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij) staat open voor jouw visie als lid van de Raad van Toezicht. Je komt terecht in een professionele organisatie met korte communicatielijnen en prettige overlegstructuren. Ruimte voor eigenheid = de plus van Stroomm. Mogen we op je rekenen? Bekijk de vacatures of bel of mail met ons, 0418 – 66 30 24, sollicitatie@stroomm.nl.

Er zijn op dit moment geen vacatures in deze categorie