‘Zomerschool’ in Hedel – Lispeltuut meets Vrijbuiter

Zomerschool4

Onder de projectnaam ‘Lispeltuut meets Vrijbuiter’ starten Openbare Jenaplanschool de Lispeltuut en kinderopvang de Vrijbuiter een exclusieve samenwerking, te beginnen met een ‘zomerschool’.

Op basis van een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van kinderen passen de Lispeltuut en Vrijbuiter op een natuurlijke manier bij elkaar. Daarom hebben ze besloten intensief samen te gaan werken. Het eerste resultaat van deze samenwerking is de ‘zomerschool’. Deze zomerschool zal in de 1e week van de zomervakantie plaatsvinden en is bedoeld voor leerlingen van de Lispeltuut die vanwege de thuissituatie of omdat het op school ‘allemaal niet vanzelf gaat’ wel een weekje extra ondersteuning kunnen gebruiken.

Omdat het kan dat het om leerlingen gaat uit minder draagkrachtige gezinnen is een oplossing voor de financiering gezocht en gevonden. Hierdoor hoeven deelnemers maar een zeer geringe bijdrage te betalen.

Leren van en met de omgeving

De week zal een thema meekrijgen en vooral worden ingevuld met ‘leren van en met de omgeving’. De boerderij en het ruime, uitdagende buitenterrein bieden tal van aanknopingsmogelijkheden voor praktisch rekenen, taal, biologie, enz. Te denken valt aan het maken van een herbarium, vogelboek, rekenen met liters melk van de koeien, woordenschatoefeningen met wat we om ons heen zien en beleven, enz. Maar ook gaan we de wei in, deinen we mee met de wind, beleven we de natuur met al zijn mooi, delen we onze ervaringen met elkaar en volgen we ons eigen ontwikkelingspad.

De week wordt verzorgd door een leerkracht van Openbare Jenaplanschool de Lispeltuut en een pedagogisch medewerker van de Vrijbuiter. Daarnaast zal een vrijwilliger ondersteunen.

Op de zomerschool zal plaats zijn voor maximaal 16 leerlingen die door de leerkrachten van de Lispeltuut geselecteerd zullen worden op grond van bovengenoemde criteria. De zomerschool is een pilot. Na evaluatie zal bekeken worden of het concept verder binnen de gemeente kan worden uitgerold.

Openbare Jenaplanschool de Lispeltuut, Ruud van der Star 06-42051490

Foto – van links naar rechts: Mathé en Lilian van Goch (Kinderopvang de Vrijbuiter) en Ruud van der Star (De Lispeltuut)