Jaarverslag

De publieksvriendelijke samenvatting van het Bestuursverslag 2017 kunt u hier downloaden: Staat van Stroomm 2017.

Staat van Stroomm 2017_Page_1

“Meer vertrouwen in het basisonderwijs”

“Stroomm maakt onderwijs waarbij kinderen hun talenten ontdekken én vaardigheden ontwikkelen die hen in de toekomst gaan helpen. Natuurlijk naast de vaardigheden die voor iedereen van belang zijn. Dat is onze opdracht, die we in het stormachtige 2017 niet wilden laten ondersneeuwen. Daarom staan wij volledig achter de acties in het primair onderwijs en delen we de zorgen over werkdruk en aantrekkelijkheid van het lerarenvak. Het is een mooi vak, met veel uitdagingen. Daar hebben we aandacht voor, omdat we voorrang willen geven aan sterke, gelukkige leerkrachten. Als zij goed in hun vel zitten, komt dat ook de kinderen ten goede. In verzuimcijfers is het nog niet te zien, maar we geloven erin en zijn hier hard mee bezig. We kijken vooral naar wat medewerkers nodig hebben om hun werk goed te doen en zich daarin gelukkig te voelen.”

“In het afgelopen jaar was een golf van vernieuwing zichtbaar bij Stroomm. Op allerlei fronten werkten we aan verbetering en vernieuwing van ons onderwijs. Zo stonden de 21e eeuw vaardigheden centraal tijdens onze studiedag, waarop we ook het tienjarig bestaan van Stroomm vierden.”

“Uit het laatste tevredenheidsonderzoek blijkt dat ouders zeer tevreden zijn. Ook komt naar voren dat medewerkers van Stroomm een grote werkdruk ervaren. De huidige samenleving stelt hoge eisen aan school en leerkrachten; soms zijn deze verwachtingen irreëel. Het onderwijs zou gebaat zijn bij meer vertrouwen van de maatschappij. Zodat we de ruimte krijgen om binnen de mogelijkheden problemen op te lossen.”

Esmée Smit, bestuurder

Hier kunt u het complete Stroomm-jaarverslag downloaden als PDF: Stroomm Jaarverslag 2017.