Jaarverslag

De publieksvriendelijke samenvatting van het Bestuursverslag 2018 kunt u hier downloaden: Staat van Stroomm 2018.

“Onderwijsvak aantrekkelijk houden”

“De krapte op de arbeidsmarkt en een hoog ziekteverzuim geven een grotere dynamiek binnen het onderwijs. Werknemers en werkgevers in het basisonderwijs hebben zich in 2018 landelijk verenigd en hard gemaakt voor het manifest ‘Primair onderwijs verdient meer!’ Met ‘PO in actie’ is succesvol aandacht gevraagd voor het lerarentekort in het basisonderwijs en het verschil in beloning met het voortgezet onderwijs. De leiding van Stroomm heeft ruimte gegeven aan de actiebereidheid van leerkrachten en ondersteunende medewerkers. Op alle stakingsmomenten waren onze scholen collectief gesloten.”

“We hebben elkaar meer dan ooit nodig. Het beste onderwijs voor kinderen kunnen we alleen blijven realiseren als alle betrokkenen daar met elkaar aan werken en zich verbonden voelen met Stroomm. Dat proberen wij te bereiken door STERK personeelsbeleid, gebaseerd op onze vijf ‘gelukspijlers’. Daarbij hebben we sterk ingezet op het verlagen van de werkdruk. Behalve een daling van het ziekteverzuim, blijkt dit ook te leiden tot een positieve uitstraling: leerkrachten in de regio zeggen graag bij ons te willen werken. Dat helpt ons in de toekomst bij het verwachte lerarentekort.”

In 2018 bezocht de Onderwijsinspectie Stroomm voor haar vierjaarlijks onderzoek naar de kwaliteit van bestuur en scholen. “Onze organisatie staat er goed voor, maar er zijn ook zeker verbeterpunten. Het is nooit klaar. Al met al was dit een enerverende periode, mede omdat er op drie scholen sprake was van interim-schoolleiding.”

“Voor de komende jaren gaan we ons nog meer verdiepen op ‘de leerling van de toekomst’. Hiermee richten we ons op de kern van ons werk en houden we het onderwijsvak aantrekkelijk.”

Esmée Smit, bestuurder

Hier kunt u het complete Stroomm-jaarverslag downloaden als PDF: Stroomm Jaarverslag 2018.