Jaarverslag

0001

Formeel is het opleveren van een jaarverslag voor een onderwijsstichting een wettelijk eis waarbij in de jaarrekening uitleg wordt gegeven over het financiële jaar. Stroomm ziet het jaarverslag als een kans om zich te verantwoorden naar iedereen binnen de organisatie maar zeker ook daarbuiten. Om aan dat laatste vorm en inhoud te geven wordt al een aantal jaren een publieksvriendelijke en compacte versie van het jaarverslag opgeleverd; “de staat van Stroomm”.

Voor wat betreft 2019 valt te lezen dat na een periode van ontwikkeling Stroomm een solide basis heeft. In 2019 is een nieuw bestuursondernemingsplan opgesteld waarin verdieping het kernbegrip is. De speerpunten die hierin omschreven zijn geven de richting voor de scholen aan maar zij kunnen hier wel hun eigen invulling aan geven. Het verwezenlijken van deze plannen is ook mogelijk omdat in de jaarrekening valt af te lezen dat Stroomm een financieel gezonde organisatie is. Het zijn de medewerkers die het onderwijs vormgeven vandaar dat er zeker ook in 2019 veel aandacht is geschonken aan aantrekkelijk werkgeverschap, één van de speerpunten. Op deze wijze kunnen de Stroomm scholen verder ontwikkelen binnen een vitale en gezonde organisatie.

De publieksvriendelijke samenvatting van het Bestuursverslag 2019 en Jaarrekening 2019 kunt u hieronder downloaden: