Bestuur

Het bestuur van Stroomm bestaat uit één persoon en deze verzorgt samen met het stafbureau de dagelijkse leiding. Een Raad van Toezicht bestaande uit vijf personen heeft hierbij een toezichthoudende rol. Binnen Stroomm zijn circa 300 personeelsleden werkzaam die het onderwijs mogen verzorgen voor circa 2.900 leerlingen op 15 openbare scholen. Daarnaast participeert Stroomm in het samenwerkingsverband De Meierij. Dit samenwerkingsverband is actief in alle gemeenten waarin Stroomm onderwijs verzorgt en helpt scholen bij het invullen van de zorgtaken.

Voorzitter College van Bestuur:
De heer R.J.A. (Robert-Jan) Koevoets | MSc, voorzitter College van Bestuur
E-mail: r.koevoets@stroomm.nl
Telefoon: 0418 – 663024

Leden Raad van Toezicht:
De heer E. de Klippelaar: voorzitter
De heer B.A.G. Leenen
De heer M.J.A. van Baast
De heer C.J.M. Duivenvoorden
De heer H.J.M. Peters