Thema-avond Samen voor Werkgeluk

Uitnodiging Thema-avond GMR Samen voor werkgeluk v2

Op donderdagavond 17 mei jl. waren de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, Raad van Toezicht en het Management Team van Stroomm bij elkaar voor de jaarlijkse GMR Thema-avond. Dit keer werd de avond georganiseerd door de themaraad Personele zaken van de GMR met als thema ‘Samen voor werkgeluk’.

S-t-e-r-k maken voor werkgeluk
Stroomm maakt zich sinds 2015 al sterk voor werkgeluk vanuit de vijf gelukspijlers:

  • S van samenwerken en sfeer: in het onderwijs is het heel belangrijk om samen te werken met collega’s en ouders, sfeer is belangrijk, wat is jouw bijdrage aan de sfeer en samenwerking?
  • T van talentontwikkeling: welke talenten heb je, welke talenten komen in deze tijd van pas als je leerkracht bent (naast de pedagogische en didactische vaardigheden), kun je je talenten inzetten?
  • E van evenwicht, heel belangrijk: ben je duurzaam inzetbaar, heb je een goede balans werk en privé, hoe hanteer je stress, hoe bouw je rust in?
  • R van regie: neem je zelf de regie? Ben je regisseur van je loopbaan en je leven? Laat je veel afhangen van de ander of kom je zelf in actie?
  • K van het kind: daar doen we het allemaal voor! Dat is het vuur, de passie.

Sterk kunnen blijven maken voor werkgeluk
Tijdens de avond werd ingezoomd op de vijf gelukspijlers en stilgestaan bij de vraag hoe we ons met elkaar – GMR, MT en RvT – sterk kunnen blijven maken voor werkgeluk. Dit deden we door:

  • terug te blikken op de activiteiten die Stroomm de afgelopen jaren heeft uitgevoerd op het gebied van werkgeluk.
  • te kijken naar de activiteiten in 2018. In drie mini-workshops rondom de gelukspijlers werd een ‘proeverijtje’ gegeven van talentontwikkeling door de starterscoach binnen Stroomm en de training ‘Van Druk naar Geluk’ voor leerkrachten binnen Stroomm. Trainers Katja Damen van Find Your Sparkle en Aukje Diks van The Coach Company hebben deze avond ook twee mini-workshops begeleid.
  • vooruit te blikken op de activiteiten op het gebied van werkgeluk voor het komende schooljaar. Insteek was om uit elke workshop een idee of suggestie op te halen voor het bevorderen van werkgeluk in het onderwijs.

We kijken terug op zeer geslaagde en inspirerende avond!

WWAK2682TGUQ4440 FKXM1748KUAZ1345