Predicaat Excellente School voor De Spelelier en De Bolster

Excellente school OBS De Spelelier1

De teams en de leerlingen van OBS De Spelelier (Boxtel) en OBS De Bolster (Sint-Michielsgestel) werden op maandag 21 januari jl. aangenaam verrast door de Onderwijsinspectie toen ze te horen kregen dat ze ‘excellent’ zijn. Zij mogen zichzelf een “Excellente School” noemen. De Spelelier kreeg voor de eerste keer de toekenning van het predicaat. Voor De Bolster is deze verlengd. De eerste toekenning was in 2017. Beide scholen vallen onder het bestuur van Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij (Stroomm).

Predicaat en taart op De Spelelier
Al vroeg in de ochtend ontvingen directeur Liesbeth Prinsen en het team van De Spelelier uit handen van mevrouw J. Tillemans van Mondomijn samen met Lia Vermeulen, jurylid po Excellente Scholen, de eretitel “Excellente School”. Een feestelijk moment samen met alle kinderen van de school!

Het excellentieprofiel van deze school is:
Leren in verbinding; vakoverstijgend, breinvriendelijk onderwijs gericht op brede, optimale ontwikkeling, betrokkenheid en een onderzoekende leerhouding.

Het juryrapport is lovend en schrijft o.a. het volgende over de Spelelier: De jury komt tot de conclusie dat De Spelelier een helder excellentieprofiel heeft, gebaseerd op een onderbouwde visie op geïntegreerd leren. De jury concludeert dat de school een weloverwogen aanpak realiseert voor het onderwijs aan de leerlingen. Het geïntegreerd leren is goed zichtbaar in school. De aanpak draagt bij aan het realiseren van de doelen van het profiel.

Excellente school OBS De Spelelier4 Excellente school OBS De Spelelier3

 

 

 

 

 


Feestelijke overhandiging op De Bolster
Een klein uurtje later werd bij De Bolster in Sint-Michielsgestel het predicaat door mevrouw Y. van Mierlo van ’t Palet samen met Monique Vogelzang, inspecteur-generaal van het onderwijs overhandigd aan directeur Maaike Lauwerijssen onder luid applaus van de leerlingen in groep 8.

Het excellentieprofiel van deze school is:
Vanuit welbevinden; bewust, betrokken en betekenisvol leren; doof en horend, samen in ontwikkeling.

Het juryrapport schrijft over De Bolster onder andere: De aanpak van het specifieke excellentieprofiel op De Bolster is gericht op een maximale integratie van het taal en slechthorende onderwijs in een reguliere setting. Zo werden wij als jury rondgeleid door leerlingen uit groep 8, waarvan een dove leerling zonder gehoorbeperking. Dit wordt op school als vanzelfsprekend gezien en is duidelijk de dagelijkse gang van zaken. De Bolster brengt de resultaten van het excellentieprofiel op een valide, betrouwbare wijze in kaart. Door een maximale integratie van dove en slechthorende kinderen op De Bolster hebben alle leerlingen meer passend onderwijs en is er sprake van een vanzelfsprekende samenwerking tussen de leerlingen en de leerkrachten.

Excellente school OBS De Bolster2

Excellente school OBS De Bolster3

 

 

 

 

 

 

Stroomm (Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij)
Esmée Smit, voorzitter College van Bestuur van Stroomm, is trots: “Het predicaat Excellente School geldt als de Michelinster binnen het onderwijs. Deze beloning is een mooie kroon op het harde werken van een bevlogen directeur, het team, de leerlingen en betrokken ouders. De gezamenlijke Stroomm-kernwaarden kwaliteit, onderscheidend en ambitieus zien we overduidelijk terug bij beide scholen. We zijn erg blij met de sterke pedagogische begeleiding van en de focus op brede ontwikkeling en het welbevinden van alle leerlingen binnen de scholen.” Beide scholen maken de ambitie ‘Leerlingen uitrusten voor de toekomst’ uit het strategisch beleid van Stroomm méér dan waar. Basisvaardigheden als taal en rekenen zijn en blijven belangrijke pijlers van het onderwijs. Maar wij willen onze leerlingen meer meegeven dan alleen deze basis. Daarom is het belangrijk te kijken naar welke vaardigheden kinderen nog meer dienen te ontwikkelen om daar in de toekomst profijt van te hebben. Beide scholen geven daar op heel eigen-wijze vorm en inhoud aan.

Achtergrondinformatie Predicaat Excellente School
Het predicaat Excellente School is een predicaat voor scholen met bijzondere kwaliteiten en voor scholen die uitblinken in een specifiek excellentieprofiel. Meedoen aan het traject levert niet alleen het predicaat op maar heeft vaak een positief effect op de school, het team en de leerlingen. Het belangrijkste doel van Excellente Scholen is kwaliteit zichtbaar maken en overdragen.

De toekenning van het predicaat Excellente School betekent dat een school (of schoolsoort) onderwijs biedt van goede kwaliteit en zich daarnaast onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren met een specifiek profiel. De excellentieprofielen zijn zorgvuldig beoordeeld door de onafhankelijke jury door middel van dossieronderzoek, een dialoog en een jurybezoek.

Meer informatie
Op de website www.excellentescholen.nl staat een kaart met een overzicht van Excellente Scholen 2019, evenals een overzichtskaart van alle Excellente Scholen in 2016, 2017 en 2018.

In de media:

Foto-impressie De Spelelier:


Foto-impressie De Bolster: