Noord-Brabantse Stroomm-scholen staken op 13 april 2018

pofrontpersbericht staking

De afgelopen periode hebben in verschillende provincies estafetteacties plaatsgevonden in het primair onderwijs. Op 13 april zullen deze estafetteacties in de provincies Noord-Brabant en Limburg een vervolg krijgen. Dit betekent dan ook dat de Stroomm-basisscholen in Noord-Brabant op vrijdag 13 april gesloten zullen zijn. Wij verwachten dat u op deze dag zelf zorgt voor de opvang van uw kinderen. Wanneer de scholen in Gelderland gaan staken is (nog) niet bekend.

Leerkrachten, schoolleiders, schoolbestuurders en andere medewerkers uit het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs maken zich nog steeds zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. De afgelopen maanden hebben leerkrachten, vakbonden en de werkgeversorganisatie hier aandacht voor gevraagd aan de politieke partijen in Den Haag. Het kabinet heeft vervolgens een aantal toezeggingen gedaan, maar die zijn helaas nog onvoldoende om de problemen volledig op te lossen.

De werkdruk in het primair onderwijs is hoog. Uit onderzoek blijkt dat 1 op 4 leerkrachten rondloopt met burn-outklachten. Gelukkig krijgen de scholen nu wel extra geld om die werkdruk aan te pakken, maar de salarissen in het basisonderwijs zijn nog steeds relatief laag. Mede hierdoor zijn de afgelopen jaren veel leerkrachten gestopt of uitgevallen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een leerkrachtentekort, een tekort dat in de aankomende jaren verder zal gaan groeien. We kunnen nu al niet altijd meer een vervanger vinden als een leraar ziek is. Als dit zo doorgaat betekent het straks ook dat we niet meer kunnen garanderen dat we voor elke klas een leraar kunnen vinden.

Het vak van leerkracht moet weer aantrekkelijk zijn. Een beter salaris en lagere werkdruk voor leerkrachten in het basisonderwijs kunnen helpen om het tij te keren. Uiteraard doen we zelf ook onderzoek naar werkdruk op onze scholen en denken we met de leerkrachten na over oplossingen op maat van elke school.

De werkgevers en werknemers in het primair onderwijs willen de aandacht van de politiek blijven vestigen op deze problemen. De vakbonden organiseren daarom estafetteacties. De scholen uit Friesland, Groningen en Drenthe hebben op 14 februari het ‘stokje’ doorgegeven aan de scholen in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Die provincies hebben op hun beurt op 14 maart het ‘stokje’ weer overgedragen aan de scholen in de provincies Noord-Brabant en Limburg. De acties in die provincies staan dus gepland op vrijdag 13 april. Wij betreuren het dat onze ouders last hebben van deze staking. Helaas is het nodig om actie te voeren, zodat we in de toekomst ook goed onderwijs kunnen blijven geven aan uw kind(eren).

Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. Het is in Nederland vrij uniek dat werkgevers en werknemers samen optrekken bij acties. In het primair onderwijs doen we dat nu wel, omdat de nood hoog is.

Wij vragen om uw begrip en steun voor deze staking. De toekomst van het basisonderwijs staat onder druk. Daar moet echt iets aan gebeuren, zodat de kinderen op goed onderwijs en een prettige schooltijd kunnen blijven rekenen!