Met scores alleen red je het niet – De Bogerd

Afscheid Marga Jacobs

Marga Jacobs gaat na 44 Rossumse onderwijsjaren met pensioen. Als jong broekie begon ze bij obs De Groene Linde. Als ervaren onderwijskracht neem ze afscheid van obs De Bogerd. In de tussenliggende jaren zag ze veel veranderen.

“Het is een bewuste keuze om te stoppen”, vertelt Marga Jacobs (64). Op 1 april beëindigde ze haar dienstverband bij openbare basisschool De Bogerd. Dat deed ze na 44 jaar, waarin ze zich voor honderd procent inzette als leerkracht, intern begeleider, adjunct-directeur en medewerker van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs. In die lange periode zag ze veel veranderen. “Toen ik als 21-jarige solliciteerde bij De Groene Linde, waren er 125 sollicitanten voor die functie. Dat kun je je nu niet meer voorstellen. Als juf van groep 3-4 kwam ik als enige vrouw in een team van drie mannen terecht. Tegenwoordig maak je dat niet meer mee!”

Enerverende fusie
“Een van de belangrijkste veranderingen die ik in mijn onderwijs carrière meemaakte was de vorming van de basisschool: de kleuterschool werd bij de lagere school gevoegd. Daar stond ik helemaal achter, want zo kun je de ontwikkeling van een kind nog beter volgen.” Nog ingrijpender vond Jacobs de fusie van drie kleine scholen in Rossum en Hurwenen – waaronder De Groene Linde – tot De Bogerd. “Die fusie is zeker niet vlekkeloos verlopen, maar heeft de twee dorpen uiteindelijk veel moois gebracht. Ik ben trots op dit gebouw waarbinnen de drie culturen zijn samengesmolten. We hebben allemaal hart voor de kinderen en willen het beste voor hen.”

Wat Jacobs de afgelopen jaren ook signaleerde is de scheefgroei tussen lesgeven en administratieve verplichtingen. “Vroeger deed je meer op gevoel. Nu lijkt de nadruk vooral te liggen op het vastleggen van metingen. Je moet daarin een balans vinden. Want met scores alleen red je het niet. Blijf goed kijken naar het kind zelf.” Dat laatste is haar specialiteit. Altijd vindt Jacobs wel een ingang om een kind te helpen. ”Elk kind heeft iets leuks, elk kind heeft talenten. En wat ook onveranderd blijft, is dat je de kinderen zelf, leerkrachten én ouders nodig hebt om het onderwijsproces goed te laten verlopen.”

Tot eindtoets
Ondanks haar pensioen is ze toch nog op De Bogerd te vinden, als vrijwilliger. “Ik laat de kinderen van groep 8 na zo’n turbulent coronajaar niet zomaar los. Dus blijf ik ondersteuning geven, tot aan de eindtoets.” Het typeert Jacobs als mens en onderwijskracht. De keerzijde van haar tomeloze energie bemerkte ze in 2019, toen ze werd teruggefloten door de cardioloog. Dat heeft een belangrijke rol gespeeld om nu een punt te zetten achter haar carrière. Een nieuwe levensfase begint. Dat zorgt weer voor veranderingen, maar daaraan is ze de afgelopen 44 jaar wel gewend. “Ik ga het onderwijs zeker missen. Om met mijn man te genieten van meer vrijheid is echter een prachtig vooruitzicht!”

Bron: Het Carillon – foto door Loeki Bruinink