Leerlingen De Walsprong bezoeken gevangenis en rechtbank

Thematisch onderwijs Walsprong 7

Door thematisch onderwijs ontdekken leerlingen hun eigen talenten en interesses. Op openbare basisschool De Walsprong in Zaltbommel wordt het hele jaar door met thema’s gewerkt.

Verbinding met de wereld
Door met thema’s te werken gaan leerlingen met meer zelfvertrouwen en zelfkennis hun toekomst tegemoet: nu leren wat je later tegenkomt. De onderwerpen sluiten aan bij de emotionele en geestelijke ontwikkeling van leerlingen; de focus ligt op het leerproces. Marieke Spruijt, directeur van De Walsprong: “Onze leerlingen zijn erg enthousiast over thematisch onderwijs. De interesse en betrokkenheid is groot. We geloven in de kracht van ieder kind en we zijn in verbinding met de wereld buiten. Ieder kind is slim en heeft talent. De thema’s zijn divers en veelal school-breed: kunst, plant & dier, het lichaam, recht, journalistiek, zorg & welzijn, techniek en ondernemerschap. Voor de ontwikkeling en groei van elk kind halen we de wereld naar binnen en gaan we er zelf op uit. Dit doen we in samenwerking met IMC Basis en andere externe deskundigen. Als onderwijsprofessionals zorgen we ervoor dat vakken en leergebieden worden geïntegreerd. Met behulp van kwaliteitskaarten worden afspraken geborgd.”

Beroepen van dichtbij
Het voordeel van thematisch werken is dat geregeld diverse beroepen worden belicht. Een leerling uit groep 8 vertelt: “Je komt tijdens deze lessen dichterbij het beroep dan wanneer je het opzoekt op Google. Je leert op een andere manier, waardoor je geïnspireerd wordt.”

Onlangs is het thema ‘recht’ behandeld in groep 7 en 8. Zo vertelde een advocaat over zijn vak: welke kwaliteiten heb je nodig en wat zijn de voor- en nadelen. Ook sprak een jurist over de rechten van het kind. In een andere les gaf een gedetineerde – zichtbaar getekend door het leven – een spannende en indrukwekkende gastles over groepsdruk en de rol van de gevangenisbewaker. Het was muisstil in de klas.

Een imposant bezoek aan de zwaarst beveiligde gevangenis van Nederland, de Penitentiaire Inrichting in Vught, sloot goed aan bij dit thema. Na een informatieve presentatie kregen de leerlingen een rondleiding bij de ingang en in de bezoekersruimte. Het besef dat elders in hetzelfde gebouw zware criminelen opgesloten zitten was groot. De laatste les stond in het teken van een bezoek aan Banning Advocaten in ’s-Hertogenbosch, gevestigd in het voormalige Paleis van Justitie. Een leerlinge uit groep 7 vertelt over de rondleiding: “We mochten een kijkje nemen in gevangeniscellen die niet meer gebruikt worden. Spannend om dat een keer te zien en heel anders dan in een film.” Ook werden twee rechtszaken in kindertaal nagespeeld. Eerst over de auteursrechten van een TikTok-filmpje en daarna over een bedrijf dat snoepgoed namaakt van de concurrent. Heel leerzaam en boeiend voor iedereen.

Spruijt sluit af: “Het werken met thema’s is ook een kracht van De Walsprong. Nadat een thema is uitgewerkt, is het voor de leerlingen belangrijk om het goed af te sluiten. Er wordt dan toegewerkt naar een eindproduct, zoals bijvoorbeeld een presentatie, een tentoonstelling of een poster.”

Lees ook: Bommelerwaardgids.nl