Landelijk onderwijsstaking vrijdag 15 maart 2019

Staking 15 maart 2019 Stroomm

In het basisonderwijs loopt het tekort aan voldoende gekwalificeerde leerkrachten snel op. Daar zit vooralsnog weinig verbetering in. Ondanks het succesvolle PO in Actie vorig schooljaar. Wij maken ons nog steeds zorgen over een duurzame toekomst voor het (basis)onderwijs in Nederland.

Directeuren en bestuur van Stroomm hebben daarom besloten om op 15 maart a.s. nog een keer alle scholen te sluiten. Collega’s krijgen daarmee de gelegenheid om te gaan staken en de landelijke actie van de Algemene Onderwijsbond en de FNV te ondersteunen. De scholen van Stroomm worden collectief gesloten en wij gaan onze stem laten horen voor beter onderwijs.

Onderwijs is van levensbelang voor de toekomst van Nederland. Het zorgt voor goed opgeleide kinderen en jongeren, die hun talenten ontdekken en benutten. Die hun weg weten te vinden in de maatschappij en klaar zijn om aan de slag te gaan. Daar staat het onderwijspersoneel in alle onderwijssectoren voor. Goed onderwijs draagt bij aan de maatschappij en helpt onze economie vooruit. Onderwijsuitgaven zijn dan ook geen kostenpost, maar een investering in onze toekomst. Maar de kwaliteit staat onder druk, door personeelstekorten en de hoge werkdruk. Daarom is extra geld nodig voor het hele onderwijs. In het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo. Leerkrachten werken massaal door bij ziekte, invallers zijn niet (gemakkelijk) meer te vinden. Grote en volle klassen zijn het gevolg. De aantrekkelijkheid van het werken in het onderwijs moet vergroot worden, anders blijven nieuwe leraren weg en kunnen we de hoge kwaliteit van het Nederlandse onderwijs – dat nu al onder druk staat – echt niet meer garanderen. Wij willen jongeren graag laten zien dat leraar een heel mooi beroep is!

In de media was al aandacht voor schoolbesturen die zich genoodzaakt voelen omwille van de onderwijskwaliteit te kiezen voor een vierdaagse schoolweek. Een structureel tekort aan leerkrachten en geen enkele reserve bij ziektevervanging komt in het hele land voor. Ook onder onderwijsondersteuners en directeuren ontstaan tekorten.

Beste ouders, ook u kunt uw stem laten horen of ga op 15 maart ook naar het Malieveld in Den Haag. Steun het initiatief ouders op www.geenvierdaagse.nl en teken de petitie Investeer in Onderwijs.

Vanwege de provinciale statenverkiezingen is dit hét moment voor politieke partijen om de balans op te maken. Wij vragen daarom van álle politieke partijen om ‘investeren in onderwijs’ bovenaan de prioriteitenlijst te zetten. Zodat werken in het onderwijs weer aantrekkelijk wordt. Voor het basisonderwijs wordt gevraagd om de loonkloof met het voortgezet onderwijs te dichten en functies van directie en onderwijsondersteuners moeten opnieuw worden gewaardeerd. Er moet genoeg budget komen voor materiële bekostiging zodat schoolbesturen huisvestingslasten en lesmateriaal niet uit de personeelspot hoeven te halen. Elke school moet in staat gesteld worden om een goed onderwijsklimaat te creëren: dat vergt investeringen!

Wat gaat er vrijdag 15 maart gebeuren op de scholen en wat betekent dit voor u?

Alle scholen van Stroomm zijn gesloten. Er wordt op 15 maart geen onderwijs gegeven en er worden geen kinderen opgevangen op school. De school is dicht.

Wij verwachten dat u op deze dag zelf zorgt voor de opvang van uw kinderen. U kunt ons steunen door een helpende hand uit te steken en bijvoorbeeld elkaars kinderen, indien nodig, op te vangen. Mocht dit bij u echt niet lukken dan kunt u contact opnemen met de kinderopvang organisatie waarmee de school samenwerkt. Of u gebruik maakt van kinderopvang (daar zijn kosten aan verbonden) is aan u.

Wij betreuren het dat onze ouders en leerlingen last hebben van deze staking en hopen op uw begrip en steun. Helaas is het nodig om actie te voeren, zodat we in de toekomst ook goed onderwijs kunnen blijven geven aan uw kind(eren).

actie_beeld-nieuws2-1