In file lezen op De Spelwert

file lezen

Om de Kinderboekenweek af te sluiten, hebben leerlingen van basisscholen De Spelwert, De Leiboom en peuterschool De Paddenstoel in een file gelezen. Voertuigen staan centraal tijdens de Kinderboekenweek. Het thema is: Reis mee! Er is veel gelezen en er zijn veel voertuigen en reizen voorbij gekomen. Hoe kan er dan beter worden afgesloten dan in de file te gaan zitten en allemaal tegelijk te lezen. In een sliert van meer dan 400 kinderen door de school werd de Kinderboekenweek afgesloten.

(Bron: De Toren)