Plusklas op De Walsprong

Plusklas Walsprong 2

Het is maandagochtend 9.00 uur. Er wordt hard gewerkt in de plusklas van obs De Walsprong in Zaltbommel. Meer- en hoogbegaafde leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 werken hier wekelijks een dagdeel aan uitdagende opdrachten. Het doel van deze plusklas is om samen met gelijkgestemden extra vaardigheden te leren naast het onderwijs in de eigen klas.

Mara Weijenberg is leerkracht en specialist begaafdheid op De Walsprong en begeleidt de plusklas in zowel de bovenbouw als de onderbouw. Ze vertelt enthousiast over de gemotiveerde groep leerlingen: “Door jaarlijks vijf à zes themagerichte opdrachten aan te bieden kunnen de leerlingen zich op een andere manier ontwikkelen. De begeleiding is er op gericht om kinderen na te laten denken over persoonlijke leerdoelen. Daarnaast leren ze plannen, vragen stellen, ontdekkingen overzichtelijk maken en samenwerken. Ze blijven zichzelf uitdagen en zo proberen we het maximale uit deze leerlingen te halen”.

De opdracht waar de leerlingen in deze periode aan werken: “Ontwerp een dierenverblijf voor je favoriete dierentuindier”. Er wordt onderzoek gedaan naar het dier in de natuurlijke leefomgeving. Daarnaast wordt een eisenpakket opgesteld ten aanzien van de grootte en materialen van het verblijf, een prettige leefomgeving en de veiligheid van de bezoekers en verzorgers. “Zo ging Jamy in coronatijd met zijn ouders op onderzoek uit in de dierentuin. Hij stelde daar vragen aan dierenverzorgers om inhoud te kunnen geven aan de opdracht. Dat deed hij niet alleen voor zijn eigen dier, maar ook voor de rest van de groep.” Als alle onderzoeksvragen zijn beantwoord wordt het tijd om de opdracht te visualiseren: de dierenverblijven worden bijvoorbeeld getekend, geknutseld of van Lego gebouwd. Het eindresultaat wordt gepresenteerd aan de plusklas en aan de eigen klas. Weijenberg vult aan: “We werken al jaren met de plusklas binnen de school. Nieuw dit jaar is dat er leerlingen aansluiten van andere scholen binnen Stroomm, het bovenschools bestuur waar De Walsprong onder valt. Zo zijn hier op dit moment drie leerlingen van obs Den Boogerd in Aalst, die meer uitdaging nodig hebben.”

Ook aan meer- en hoogbegaafde leerlingen uit de groepen 2, 3 en 4 wordt de plusklas aangeboden. Daar wordt gestuurd op het creatieve denkproces en het onderzoekend leren naar aanleiding van een probleemvraag. Hier gaat het om kortdurende projecten, veelal gekoppeld aan de seizoenen. Weijenberg sluit af: “Het is mooi om te zien dat de leerlingen de mogelijkheid hebben om op hun eigen niveau verder te ontwikkelen. Door de extra aandacht voor deze kinderen en de groei die ze doormaken zien kinderen, ouders en leerkrachten de toegevoegde waarde van de plusklas. We zijn als school trots dat we ook deze kinderen deze extra aandacht kunnen bieden.”

Foto: Shady, Jamy, Fairouz, Anna en Noortje uit de plusklas presenteren hun zelfontworpen dierenverblijf.

Dit artikel is gepubliceerd in de Bommelerwaardgids – 16 december 2020