Geslaagde koffieochtend voor ouders op De Bogerd

De Bogerd Rossum

Op maandag 28 januari jl. werd op OBS De Bogerd in Rossum de eerste koffieochtend voor ouders georganiseerd.

Na een kort welkom van Petra Timmermans (directeur) werd door de coördinator Hoogbegaafdheid informatie gegeven over het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid, waar de school sinds kort mee werkt. Dit protocol signaleert en diagnosticeert (hoog)begaafde leerlingen in groep 1 t/m 8.

Aansluitend werd informatie gegeven hoe de nieuwe Bee Bots werken in de groepen 1 t/m 8. Kinderen leren spelenderwijs programmeren met deze Bots.

Ook werden de ouders geïnformeerd over Passend Onderwijs en met name de regels en afspraken hierover binnen het Samenwerkingsverband.

De school kijkt terug op een zeer geslaagde ochtend waarbij 30 ouders aanwezig waren. Naar aanleiding van dit succes worden er meer koffieochtenden gepland, waarbij ouders zelf ook onderwerpen mogen aandragen waarover zij meer informatie zouden willen ontvangen.