De Walsprong in gesprek met demissionair minister Slob

Walsprong in gesprek met minister Slob 2 krant vs2 web

Demissionair minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft op 8 december jl. via een videoverbinding gesproken met medewerkers en leerlingen van obs De Walsprong in Zaltbommel over de werkbaarheid in school tijdens deze coronacrisis.

Vier leerlingen uit groep 7 en 8 spraken eerst met de minister. Een bijzonder moment voor de leerlingen, want praten met een minister doe je niet elke dag! Over en weer werden vragen gesteld en beantwoord. Ook zijn de meest recente coronaregels besproken, waarbij de leerlingen aangaven dat het gebruik van de mondkapjes in school geen probleem voor hun is. De zelftesten vinden de leerlingen lastig en niet altijd leuk. De leerlingen stelden aan de minister de vraag waarom de scholen niet weer dicht gaan, net als vorig jaar, om het verspreiden van het virus tegen te gaan. Slob gaf aan dat het té belangrijk is om de scholen open te houden vanwege de ontwikkeling van de leerlingen en het sociale aspect.

Aansluitend ging de minister in gesprek met vijf teamleden. Marieke Spruijt, directeur van de school, gaf aan blij te zijn dat de school nog steeds open is en dat dit schooljaar nog geen klassen thuis hebben gezeten. “Het is best lastig, maar we doen onze uiterste best om alles in goede banen te leiden. De klassen zijn de laatste weken niet altijd helemaal compleet, maar we zien steeds weer mogelijkheden om er het beste van te maken, zowel in de klas als online. Het contact met ouders is voor ons heel erg belangrijk juist ook in deze tijd. Daarom hebben we buiten bij het hek en op het schoolplein zo veel mogelijk contact met hen. Daarnaast houden we de ouders via onze ouderapp op de hoogte van alle gebeurtenissen in de klas.”

Veiligheid
In het gesprek kwam naar voren dat het steeds veranderende coronabeleid voor iedereen soms lastig en verwarrend is. De school houdt zich aan de maatregelen. Desondanks is afstand houden in een klaslokaal niet altijd haalbaar. Om meer zekerheid en veiligheid te kunnen bieden zijn de zelftesten erg belangrijk. “Geregeld praten de leerkrachten met de leerlingen over alle afspraken en regels. Op school willen we een zo veilig mogelijke omgeving creëren voor iedereen.”

Steun
Op de vraag van Slob of de school voldoende steun ervaart, antwoordt Spruijt: “Over het dagelijks contact met de GGD Gelderland-Zuid ben ik zeer te spreken. De communicatie is duidelijk en er wordt goed meegedacht. Verder hebben alle scholen in Zaltbommel onderling goed contact met elkaar. Ook Stroomm, het schoolbestuur waar we onder vallen, is enorm betrokken.”

Aan het einde sprak minister Slob zijn waardering uit. Hij bedankte de teamleden voor de uitleg over specifieke situaties en voor de openheid en gaf aan dat we met elkaar voor moeilijke afwegingen staan.