De Piramide vult kinderopvang en BSO in met Onder de Pannen

De Piramide Onder de pannen

Openbare basisschool De Piramide in Vught en kinderopvang Onder de Pannen werken met ingang van het nieuwe schooljaar samen. Na het stoppen van de bestaande kinderopvang aan de Van de Pollstraat is de school op zoek gegaan naar een partij die samen de ambities wil voortzetten. De directeuren – Denise Hassing van De Piramide en Rob Sterke van Onder de Pannen – hebben op termijn het doel om gezamenlijk een Integraal Kind Centrum te gaan vormen. Voor het zover is gaat begin september eerst de buitenschoolse opvang van start, hopelijk snel daarna gevolgd door de dagopvang. Beide partijen zien groeimogelijkheden genoeg in hun samenwerking.

De plant die Denise Hassing op de foto overhandigt aan Rob Sterke staat symbool voor de groeiplannen die OBS De Piramide en kinderopvang Onder de Pannen samen hebben. Ze steken hun ambities op dat vlak ook niet onder stoelen of banken, maar nemen daar wel de tijd voor. “Eigenlijk zou het ideaal zijn wanneer elke basisschool een IKC wordt, met een BSO, kinderopvang én een school op één locatie”, stelt Rob Sterke. Zo’n Integraal Kind Centrum moet een integrale leer- en speelplek zijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. “Samen kunnen wij bekijken én organiseren wat elk kind nodig heeft om te groeien, met alle ondersteuning die het nodig heeft”, klinkt het eendrachtig. Leerkrachten en beroepskrachten werken dan intensief samen op een manier, waarop ze elkaar aanvullen en versterken.

Eerst de BSO

In een schrijven naar de ouders van zowel De Piramide als Onder de Pannen wordt gemeld dat het gezamenlijke streven is om per 6 september te starten met buitenschoolse opvang (BSO). Voor het opstarten van de dagopvang is wat meer tijd nodig, omdat de huisvesting hiervoor moet worden aangepast. De verwachting is dat de kinderopvang later in het najaar van start kan gaan. Bij die stap zal het niet blijven, wanneer het aan beide partijen ligt. OBS De Piramide en Onder de Pannen zien de samenwerking helemaal zitten, met het genoemde IKC als stip op de horizon. Al in de zomervakantie wordt begonnen met het schilderen en inrichten van de ruimte voor de BSO. “We gaan er wat moois van maken”, zo wordt de brief naar de ouders afgesloten.

(Bron: NOVO3 - foto door Mandy van Brunschot)