De Piramide in Vught opent kippenhok

Piramide 2web

De kinderen van De Piramide in Vught zijn ondernemers in de dop. Vier kinderen uit groep 8 hebben het initiatief genomen om kippen te gaan houden op school. Dat initiatief begon in april jl. met een broedkas met een paar uitgekomen kuikentjes in de klas.

Groep 8 is een groep waar ondernemerslust, betrokkenheid, creativiteit en samen er vanaf spat. “Juf, we willen een onderzoek starten. Lukt het ons, om op onze school een heus kippenhok te bouwen voor onze kuikens, onderhouden en verzorgd door de kinderen?” Er werden oplossingsgerichte keuzes gemaakt, kansen gegrepen, enquêtes gehouden en kostenberekeningen gemaakt. De geweldige inzet van de leerlingen werd met resultaat beloond: het kippenhok was half juli feit. Met een officiële speech, een knip-momentje en luid gejuich is het Piramide Kippenhok geopend. De kippen Toet en Nous hebben het prima naar hun zin!

Piramide 1 web

 Piramide 3web