De Lichtstraat op NOS Jeugdjournaal over continurooster

Jeugdjournaal

Op 9 oktober jl. was het Jeugdjournaal op bezoek bij De Lichtstraat over het onderwerp “continurooster”.

Ingrid Groen, directeur De Lichtstraat: “We hebben het contiurooster ingevoerd omdat we merkten dat er steeds meer kinderen overblijven bij ons op school en dat de drukte op het schoolplein erg groot was. Het was lastig om voldoende mensen te krijgen die de kinderen begeleiden tijdens de pauze van de leerkrachten. Met het team en de ouders zijn we gaan kijken om de pauze op een andere manier vorm te geven. En toen zijn we op het continurooster gekomen.”

Meer informatie en de opname van het Jeugdjournaal: Lunchpauze op school is vaak te kort

(Bron: NOS Jeugdjournaal)