De basisschool verlaten in Corona-tijd – De Hasselbraam

Hasselbraam

Maandag 11 mei gingen ook in Haaren de leerlingen weer naar school. “Gelukkig”, zo vertelt Marieke Thal van basisschool De Hasselbraam “het is fijn om de meester en mijn klasgenoten weer te zien”.
Marieke zit in groep 8 en gaat nu op vier dagen 3 uurtjes naar school: 3x in de ochtend en 1x in de middag. Dan staat vooral rekenen, taal en spelling op het rooster. Maar ook thema “Nu hebben we het over de oorlog, bijvoorbeeld over Anne Frank en soms hebben we ook vakken zoals handvaardigheid. We zijn een skelet aan het maken met wattenstaafjes”. Gelukkig is er ook gewoon pauze, waarin ze buiten spelen.

Op school ziet Marieke nu steeds haar halve klas. De andere helft gaat op de andere tijden naar school. Ouders mochten samen met hun kinderen een voorkeur aangeven: twee dagen van 6 uur of vier dagen van 3 uur. “In de klas staan de tafels een eindje uit elkaar en je mag kiezen waar je wil gaan zitten. We werken met een werkbrief, waarop taken staan die we op school maken en thuis af kunnen maken. De spullen die we daarvoor nodig hebben nemen we elke dag mee op en neer. Dus ik heb een flinke rugzak bij me”.

Aan het eind van groep 8 staan altijd ook bijzondere evenementen op het program, zoals de eindtoets, kamp en musical. Dat de eindtoets niet doorgaat vindt Marieke wel jammer. “Dan weet je zeker of je geschikt bent voor de school, waar je voor hebt ingeschreven”. Maar gelukkig heeft ze op Durendael kijkdagen en meeloopdagen gehad, dus ze is goed voorbereid op de overstap naar de middelbare school.

De musical “Betoeterd” kan helaas ook niet doorgaan, net zoals het schoolverlaterskamp. “Maar ze zijn aan het nadenken om iets anders leuks te doen voor ons als schoolverlaters. En ik heb zelf ook al een idee: we kunnen met de hele klas gaan slapen in de hal van de school, die is groot genoeg! Misschien kunnen we dan ook een spooktocht houden in de bossen en overdag spelletjes doen op het schoolplein:-)” Als het aan Marieke ligt, wordt het –ondanks Corona- toch een leuke afsluiting van de basisschoolperiode, waarbij ze stiekem ook nog hoopt op een soort fuif: een feestje waar alle klasgenoten bij kunnen zijn. Dat zou wel super gaaf zijn!

Bron: HaarenEEN.nl