3 nieuwe directeuren bij Stroomm

3 nieuwe schooldirecteuren Stroomm 2020 2021 900x600

De afgelopen periode is Stroomm druk bezig geweest met de zoektocht naar drie directeuren voor onze Stroomm-scholen in Hedel, Rossum en Zaltbommel.

Voorafgaand aan de officiële sollicitatieprocedure, startte de zoektocht begin 2020 met een informeel kennismakingsrondje. Geïnteresseerden konden zich online aanmelden voor een rondleiding en een kopje koffie op de scholen, waarbij ruimte was voor het stellen van vragen en het uitwisselen van informatie. Het enthousiasme voor deze werkwijze was groot, in totaal werden er 25 afspraken ingepland. Hierna volgde al snel de formele sollicitatieprocedure.

Welkom bij Stroomm

Na een zorgvuldige wervings- en selectieprocedure kunnen we nu met veel plezier mededelen dat we drie nieuwe directeuren gevonden hebben die per 1 augustus 2020, dus aan het begin van het nieuwe schooljaar, zullen beginnen op hun nieuwe werkplek. Wij heten onze nieuwe collega’s via deze weg alvast van harte welkom bij Stroomm.

  • Ingrid Neeleman-Nooijen. Ingrid is een mensgerichte, betrokken en daadkrachtige professional. Zij neemt het stokje over van interim-directeur Ruud van der Star op OJBS De Lispeltuut in Hedel.
  • Eefke van Schaijk. Eefke is een toegankelijke, gedreven en ondernemende professional. Zij zal de taken van waarnemend directeur Joep de Boer overnemen op OBS De Bogerd in Rossum.
  • Marieke Spruijt. Marieke is tijdens de wervings- en selectieprocedure naar voren gekomen als nieuwe directeur van OBS De Walsprong in Zaltbommel en zal de taken overnemen van directeur Joep de Boer. Marieke is een ervaren, gedreven, initiatiefrijke en sprankelende professional en werkt al enige jaren met veel plezier bij Stroomm.

Tot slot bedanken wij de leden van de benoemingsadviescommissies en medezeggenschapsraden van de betreffende scholen voor hun constructieve inzet en betrokkenheid.